BACKGROUND LISBETH NORDLI

EDUCATION:

1992-93 Norsk Tarotskole
1990 Norsk Aromaterapiskole
1988-89

Axelsons Gymnastiska Institut , Sone-Terapi, 1 år.

1977-80 Ergoterapihøgskolen i Trondheim.
1976 Universitetet i Oslo, Examen Philosophicum.
1976-77 Jentoft Videregående Skole, vev 1 år.
1975 Akershus Fylkes Husflidskole, søm 1 år.
1972-75 Nes Gymnas, Engelsklinja.

EMPLOYMENT:

1996 HMS-Akershus, 1.konsulent for kognitive hjelpemidler
1992-96 Stovner Bydel,Oslo, Led.Ergoterapeut for hjemmeboende
1991-92 Akademikernes Fellesforbund, lønnet Hovedtillitsvalgt for Oslogruppen
1988-91 Skogvollveien Bosenter for psykisk utviklingshemmede
Avdelingsleder
Konstituert Bestyrer
1984-88 Vestre Haugen Bo-og Behandlingssenter for psykisk utviklingshemmede.
Miljøteraput
Avdelingslederassistent
1981-84 Ullevål Sykehus, prykiatrisk avd. 6B, Ergoterapeut.
1981 Dikemark Sykehus, Ergoterapeut.

Go to CV

Go to frontpage